YÖNETİM KURULUProf. Dr. Şaban ESEN

Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm : İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
e - Posta : sabanesen@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 223 50 05


Dr. Öğr. Üyesi Sinem TARHAN

Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
e - Posta : snmtarhan@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 501 10 00 / 11 63


Dr. Öğr. Üyesi Betül Tuba GEMİCİ

Birim : Mühendislik Fakültesi
Bölüm : Çevre Mühendisliği
Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı
e - Posta : btakcay@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 501 10 00 / 1657

Öğretim Görevlisi Gökçen AKBABAOĞLU

Birim : Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm : Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü
Çocuk Gelişimi Programı
e - Posta : gakbabaoglu@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 223 5193