image/svg+xml
image/svg+xml

YÖNETİM KURULU


Prof. Dr. Umut SARAÇ(Başkan)

Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Matematik ve Fen Eğitimi
e - Posta : usarac@bartin.edu.tr
Telefon 0 (378) 501 10 00/2072


Doç. Dr. Ahmet ALTAY

Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Bilgi Belge Yönetimi Bölümü
e - Posta : aaltay@bartin.edu.tr
Telefon 0 (378) 501 10 00/5700


Doç.Dr. Azmi ERDOĞAN

Birim : Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Bölüm Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
e - Posta : aerdogan@bartin.edu.tr
Telefon : 0(378)501 10 00/1569


Doç. Dr. Mustafa KOCAARSLAN

Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Temel Eğitim Bölümü
e - Posta : mkocaarslan@bartin.edu.tr
Telefon : 0(378) 501 10 00/2088



Dr. Öğr. Üyesi Rizvan İMAMOĞLU

Birim : Fen Fakültesi
Bölüm : Moleküler Biyoloji ve Genetik
e - Posta : rimamoglu@bartin.edu.tr
Telefon : 0(378)501 10 00/2277