image/svg+xml
image/svg+xml

Kişisel Gelişim Günleri

Kariyer Merkezi olarak öğrencilerimizin profesyonel hayata adım atarken tam donanımlı ve yetkin bireyler olmalarını amaçlıyor, kişisel gelişime büyük önem veriyoruz.  Bu amaçla öğrencilerimize her dönem alanında uzman birçok firma ile çalışarak ücretsiz ve sertifikalı bir dizi kişisel gelişim eğitimi düzenlemeyi hedefliyoruz.

Bireyin var olan potansiyelini ortaya çıkarmayı, onu maksimum düzeyde ve doğru yönde kullanmayı hedefleyen kişisel gelişim programları sayesinde öğrencilerimizin kendilerinde eksik gördükleri ya da yetkinlik edinmek istedikleri, iş yaşamında onlara ivme kazandırabilecek ve karşılaştıkları durumlar karşısında profesyonel tavır sergilemelerini sağlayacak becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz.

Öğrenciler düzenlenen kişisel gelişim eğitimlerinden faydalanarak kendilerine değer katarak özel veya profesyonel hayatlarında fark yaratabilir, potansiyellerini ve becerilerini doğru yerde ve zamanda kullanmayı öğrenebilirler. Her geçen gün daha da yaygınlaşan ve önemi artan kişisel gelişim eğitimlerine katılan öğrencilerimiz iş başvuru elemelerinde diğer adaylar arasında öne çıkacaktır.