image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve VizyonMisyon

 • Bartın Üniversitesi öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak.
 • Bartın Üniversitesi mezunlarına, çalışabilecekleri ulusal ve uluslararası istihdam alanlarını belirlemede ve bu alanlarda kariyer yapma konusunda yardımcı olmak.
 • Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğini geliştirmek suretiyle Üniversite öğrencilerinin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırmak ve öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını sağlamak.
 • Bartın Üniversitesi'nin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak.
 • Bartın Üniversitesi öğrenci ve mezunların kariyer yolunda gelişimlerini destekleyecek konular üzerine eğitim ve seminerler düzenlemek.
 • Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek.
 • Bartın Üniversitesi mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını yapmak.


  Vizyon

  • Bartın Üniversitesi'nin tüm öğrencilerinin mezun olduklarında uzmanlıklarına uygun iş sahibi olarak mutlu çalışan ve mutlu birey olmalarını gerçekleştirebilmeleri ve bu konuda tüm süreçte onlara destek olmak.
  • Barın Üniversitesi'nin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.