image/svg+xml
image/svg+xml

Misyon ve VizyonMisyon

 • Bartın Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının kariyer planlamalarına ve kariyer yolunda gelişimlerine destek olmaktır. Bu kapsamda üniversite ile paydaş kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak, staj ve iş başvuru süreçleriyle ilgili eğitimlerin verilmesi ve kariyer danışmanlığı yoluyla öğrenci ve mezunların kendi niteliklerine uygun istihdam alanlarını belirlemelerine, gelecek çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmaktır.  Vizyon
  • Bartın Üniversitesinin tüm öğrencilerinin mezun olduklarında uzmanlıklarına uygun iş sahibi olarak mutlu çalışan ve mutlu birey olmalarını gerçekleştirebilmeleri ve bu süreçte onlara destek olarak Bartın Üniversitesinin tercih edilebilirliğini artırmaya katkı sağlamak.


  Temel Değerlerimiz,

  • Kurumun imajına katkı sağlamak
  • İnsana ve doğaya saygı
  • Hakkaniyet
  • Hoşgörü
  • Etik değerlere bağlılık
  • Katılımcılık
  • Şeffaflık
  • Hesap verebilirlik
  • Sürekli iyileştirme
  • Sosyal sorumluluk
  • Girişimcilik
  • İç ve dış paydaşlarla iletişim