MÜDÜR

Numaras
 Dr.Öğr.Üyesi Aslı ÇİLLİOĞLU KARADEMİR                                      

 

Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm : İşletme Bölümü
e - Posta : akarademir@bartin.edu.tr
Telefon : 0378 223 53 62
Adres : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kat 1.Oda 109 - Ağdacı Kampüsü