image/svg+xml
image/svg+xml

MÜDÜR

Numaras
Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eda ÖZKAYRAN                                         

 

Birim : Eğitim Fakültesi
Bölüm : Eğitim Bilimleri 
e - Posta : sekartal@bartin.edu.tr
Telefon : 0 378 501 10 00 / 11 55
Telefon : 0 378 223 54 44
Adres : Yahya Kemal Beyatlı Derslikleri - Ağdacı Kampüsü
Orman Fakültesi