image/svg+xml
image/svg+xml

MÜDÜR YARDIMCILARI


MÜDÜR YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇETİN

Birim : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm : İşletme Bölümü 
Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı
e - Posta : scetin@bartin.edu.tr
Telefon : 0 (378) 223 53 51

MÜDÜR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cem ODACIOĞLU

Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Çeviribilim
Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Anabilim Dalı
e - Posta : cemodacioglu@bartin.edu.tr
Orman Fakültesi